logo emvmeting nu

Er zijn  2 soorten onderzoek, die de mogelijke gevaren van een te hoge dosering aan elektromagnetische straling naar voren brengen, wetenschappelijk en overig onderzoek. Er komt steeds meer onderzoek beschikbaar dat wijst om mogelijke gevaren, andere onderzoeken bagatelliseren gevaren... geven aan dat er niets aan de hand is.

Wetenschappelijk

450-225-professorenuniversiteitleiden3

Het begin van het Academische jaar

Lees meer

Overig onderzoek, documentaires e.a.

film

Met o.a. dr. Oz

Lees meer