logo emvmeting nu
Naast het meten en advies over een plan van aanpak, kan emvmeting.nu u ook ondersteunen bij het stralingsarm maken van uw woning.

Dit omdat verkeerder maatregelen bij een eigenhandige sanering, averechts kunnen werken zodat de stralingsbelasting zelf kan vermeerderen. Te denken valt hierbij aan het zogenaamde ‘kaatsen van straling’, waarbij deze gaat kaatsen tussen twee straling werende muren.
Vanaf een tarief van € 75 per uur, kunt u de volgende diensten verwachten:

  • Aankoop en levering afschermingsmaterialen.
  • Keuze afdekverf over afschermingsverf: Niet alle verf is geschikt om over afschermingsverf tegen straling aan te brengen.
  • Instructie aanbrengen afschermingsverf: Ondeskundig gebruik kan de werking verminderen.
  • Controle op straling lekken.
  • Advies aanbrengen filters, condensatoren en spoelen.
  • Aanbrengen aardingsmaterialen.
  • Advies installatie en gebruik afgeschermde kabels en netvrijschakelaar.
  • Metingen na het aanbrengen van saneringsmaatregelen.
  • Aanbrengen afschermfolie beglazing.