logo emvmeting nu

Overige regelgeving wordt vaak afgeleid van wetgeving zoals gemeentelijke verordeningen, circulaires, richtlijnen, bestemmingsplannen maar ook beleid. Om een en ander te scheiden, komt beleid in dit gedeelte aan de orde.

Beleid Nederlandse gemeenten en Rijksoverheid
Toen in de jaren '90 er steeds meer verzet kwam van omwonenden, aangaande het vergunningsvrij plaatsen van zendinstallaties (bijvoorbeeld vastgemaakt aan schoorstenen) en zendmasten voor GSM, besloten veel gemeenten deze installaties vergunningplichtig te maken. Meestal kwam het erop neer dat er een generaal pardon kwam voor bestaande installaties, voor nieuwe installaties zou een bouwvergunning op basis van de Woningwet moeten worden gevraagd. Zendinstallaties zouden in principe niet meer op woongebouwen worden geplaatst en er werden regels bekend gemaakt wat betreft afstanden tussen zendinstallaties en woonruimten.

Begin 2000 begon de uitrol van 3G (UMTS). Om beeld en geluid door te geven, waren steeds sterkere zenders nodig. Dit resulteerde erin, dat veel gemeenten besloten niet meer mee te werken met het plaatsten van nieuwe installaties. Uiteindelijk heeft de Rijksoverheid de gemeenten teruggefloten. In het kader van de UMTS-licenties  - waarvoor veel geld betaald was door de providers - heeft de Rijksoverheid beloofd de uitrol van mobiel internet over Nederland te faciliteren. Er kwamen nieuwe regels en beleid, waardoor het meeste gemeentelijk beleid op dit gebied onverbindend werd.

Beleid Vlaanderen
In Vlaanderen is een veel strengere normering ingevoerd dan in Nederland. Zo geldt de grenswaarde van 3V/m per antenne bij de frequentie 900 MHz voor verblijfplaatsen (huizen, ziekenhuizen, speelplaasten, ouderentehuizen).