logo emvmeting nu


De rapportage vindt plaats door middel van een zelf ontwikkelt meetrapport, op basis van de SBM 2015 norm. Daarvoor wordt ter plekke een meettabel ingevuld, gecontroleerd en toegelicht.

Een plan van aanpak is toegevoegd aan de rapportage, om de stralingsbelasting te reduceren. Hierin komen praktische adviezen naar voren zoals: afschermingsmaatregelen, te gebruiken materialen voor afscherming, eventuele vervanging of verplaatsing van installaties (bijvoorbeeld transformatoren), adressen waar materialen beschikbaar zijn en aanbevelingen om u te vervoegen bij een huisarts of specialist.

Het plan van aanpak wil de stralingsbelasting niet reduceren tot een nul-niveau, om adequate mobiele communicatie te faciliteren. Zo zijn er materialen met een zeer hoge demping, die mobiel bellen alleen mogelijk maken als de telefoon op vol vermogen staat. Het streven is om na afscherming nog steeds gebruik te kunnen maken van mobiel dataverkeer op minstens 3G niveau. Wel is het advies erop gericht, de stralingsbelasting op bepaalde plaatsten, met name de slaapkamer, zo ver mogelijk terug te dringen.

Daarnaast is afscherming tegen laagfrequente magnetische wisselvelden niet mogelijk. Wel kan de belasting hierdoor worden verminderd, bijvoorbeeld door lagere spanning in stroomleidingen.

Op verzoek kan advies worden gegeven over een totale afscherming hoogfrequent (Kooi van Faraday).

Klachten
Mochten er klachten zijn over de rapportage of meting, dan kunnen deze gemaild worden. Emvmeting.nu zal zijn uiterste best doen deze te verhelpen, dit bijvoorbeeld door een nieuwe meting of aangepaste rapporage. Klachten dienen binnen tien dagen na het uitvoeren van de meting worden ingediend.