logo emvmeting nu

Duur en kosten meting particulieren en bedrijven/organisaties
De duur en kosten voor particulieren en bedrijven of instellingen verschillen. Onderstaande prijzen gelden voor metingen hoogfrequent (zendmasten, DECT telefoons, babyfoons, WiFi routers, draadloze deurbellen e.d.) en laagfrequente magnetische wisselvelden (hoogspanningsmasten, trafohuisjes, losse trafo's, ondergrondse leidingen, inductiefornuizen).

Kosten meting bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen
Een meting bij een bedrijf/instelling kan langer duren, afhankeijk van het aantal meetpunten en het soort meting. Zo kunnen bijvoorbeeld werkplekinspecties worden uitgevoerd. De prijzen worden - in overleg - van te voren bepaald en schriftelijk vastgelegd.


Kosten meting particulieren

Quick scan meting

Tijdens het bezoek worden de meetwaarden vastgesteld, kunnen vragen worden gesteld aan de meetdeskundige en wordt een meettabel ingevuld. De meettabel wordt afgesloten met een conclusie en plan van aanpak, waarin kort d.m.v. bullets wordt aangegeven hoe de stralingsbelasting kan worden teruggebracht. De meettabel bevat tevens standaard een foto van de locatie.

Tijdens de quickscan kan zowel hoog- als laagfrequente straling worden gemeten. Ook kan worden gekozen voor alleen hoog- of laagfrequent, afhankelijk van de situatie. Voor laagfrequent kan bijvoorbeeld worden gekozen, als er een transformatorhuisje in de onmiddelijke nabijheid van de woning aanwezig is.

Prijs meting € 480,- incl. BTW. Dit is inclusief 1 uur voorbereiding, 3 uur meettijd op locatie met uitleg en twee uur rapportagetijd.

Bij een een langere meettijd dan 2 uur, € 80,- per uur extra.

Reisuren: € 55,- per uur incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht.
Reiskosten per kilometer: € 0.45 incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht.

Binnen de gemeente Utrecht worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Standaardmeting
Voor de standaardmeting wordt 4 uur bij particulieren uitgetrokken, bij bedrijven kan dit langer worden.

Tijdens de standaardmeting wordt zowel de hoog- als laagfrequente straling gemeten, inclusief vuile elektriciteit. Hierbij hoort een uitgebeide rapportage met achtergrondinformatie, een plan van aanpak en een aantal foto's van de meting. Dit heeft o.a. als voordeel, dat het rapport extern gebruikt kan worden naar bijvoorbeeld instanties, omdat een schriftelijke onderbouwing aanwezig is van concrete meetwaarden.

Prijs standaardmeting: € 560,- incl. BTW. Hierbij is 1 uur voorbereiding en 4 uur rapportage tijd inbegrepen.

Bij een langere tijdsduur van de meting dan 4 uur, € 80,- per uur extra.

Reisuren: € 55,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.45 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht

Prijs binnen de gemeente Utrecht: € 380,- incl. BTW. Hierbij worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Optie meting vuile elektriciteit (zie deel uitvoering meting op deze site)
Voor de optie meting vuile elektriciteit inclusief rapportage wordt 0,5 uur in rekening gebracht.

Prijs meting: € 55,- incl. BTW.


Particulier en zakelijk, gelijke en verschillende kosten

Reiskosten meting in Vlaanderen

Bij metingen in Vlaanderen, wordt zowel voor particuliere- als zakelijke metingen een aangepast gereduceerd reistarief gehanteerd.

Kosten sanering inclusief meten en inrichting stralingsarme werkplek
Voor het adviseren over, en het eventueel zelf uitvoeren van maatregelen om de stralingsbelasting te verminderen, gelden de volgende tarieven:

Zakelijk: Meting hoog- en laagfrequente velden per werkplek: € 40,-

Advies over sanering hoog- en laagfrequente velden: € 110,- per uur.

Uitvoeren van maatregelen om stralingsbelasting te verminderen bij particulieren, € 60,- per uur inclusief BTW. Zakelijk wordt € 90,- per uur ex. BTW in rekening gebracht.

Deze bedragen zijn exclusief reiskosten en materialen.

Kosten meetservice na eerste meting
Na een in overleg te bepalen periode, komt de meetspecialist nog eens langs voor de volgende werkzaamheden:

- Vragen beantwoorden en het meetrapport uitleggen.
- Bekijken of maatregelen uit het plan van aanpak goed zijn uitgevoerd en werken wat betreft afscherming.
- Een tweede meting, om te kijken wat de stralingsvermindering is geworden.

Hierbij wordt de meettabel uitgebreid met de nieuwe meetwaarden en volgt een korte rapportage inclusief plan van aanpak. Op basis hiervan, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Deze dienst word aangeboden aan particulieren voor € 210,- inclusief BTW.
Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 2 uur en een uur rapportage. Bij een langere tijdsduur dan 2 uur, € 90,- per uur extra.

Reisuren: € 55,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht.
Reiskosten per kilometer: € 0.45 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht.

Bedrijven betalen € 395,- exclusief BTW en reiskosten.

Kosten jaarlijkse onderhoudsmeting

Deze dienst wordt uitgevoerd na de meetservice.

Particulieren: € 270,- inclusief BTW.
Hierbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 2 uur. Dit is inclusief rapportage. Bij een langere tijdsduur dan 2 uur, € 90,- per uur extra.

Reisuren: € 55,- per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht.
Reiskosten per kilometer: € 0.45 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht.

Bedrijven betalen € 395,- exclusief BTW en -reiskosten.

Kosten juridisch advies, onderzoek alternatieve locaties zendmasten, stralingsarm inrichten

Nader overeen te komen met de klant. Meestal op basis van een urenvergoeding.


Betalingswijze

Particulieren
Betalingen kunnen alleen contant plaatsvinden. Na betaling ontvangt de klant een contantfactuur en de rapportage.

Bedrijven
Deze gaat per factuur. Wel zal - voor het uitvoeren van de meting - een voorschot worden gevraagd, dat voorafgaand aan de meting dient te worden overgemaakt. De tweede termijn, dient te zijn overgemaakt voordat het eindrapport wordt verzonden.


Vergoeding

Kosten particulieren

Het afschermen van een woning kost geld (speciale gordijnen etc.). Deze kosten kunnen op 2 manieren vergoed worden: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, zie het nieuwsitem op deze site) of via de Belastingdienst. Dit laatste in het kader van het aanbrengen van voorzieningen die hoofdzakelijk gebruikt worden door zieke personen. De uitgaven kunnen dan worden opgegeven als extra zorgkosten. In veel gevallen wordt dit goedgekeurd. Een van de mogelijkheden in deze is een  verklaring van het Gezondheidscentrum Bredero in Breda, waar huisarts Adriaansens praktijk houdt,