logo emvmeting nu

Nadat het College voor de Rechten van de Mens erkend heeft dat elektrogevoeligheid op grond van de Wet Gelijke Behandeling valt onder het begrip handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), heeft de Stichting EHS contact opgenomen met het Ministerie van VWS die over het VN-verdrag Handicap gaat. Nu erkend ook dit ministerie dat elektrogevoeligheid (EHS) onder het VN-verdrag en de Wet Gelijke Behandeling valt.

Stichting EHS roept iedereen op die maatschappelijke beperkingen ervaart vanwege elketrogevoeligheid een melding te doen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft aangegeven dat mensen met EHS een beperking hebben en onder het VN-verdrag Handicap vallen. Dat betekent dat mensen met EHS volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving.

Frankrijk verbiedt IPhone 12 door te hoge straling. Inmiddels heeft de Nederlandse toezichthouder voor telecom Apple op het matje geroepen. Er is een kans dat ook in ons land dit toestel uit de schappen verdwijnt.

In februari 2023 geeft de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Wiersma aan, dat hij gaat praten met scholen over het eventueel verbieden van mobieltjes in de klas. In de Tweede Kamer erkende hij dat mobieltjes de les kunnen verstoren. Sommige scholen hebben eerder maatregelen genomen, om de blootstelling aan straling en het gebruik van mobieltjes te verminderen.