logo emvmeting nu

Stichting EHS roept iedereen op die maatschappelijke beperkingen ervaart vanwege elketrogevoeligheid een melding te doen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft aangegeven dat mensen met EHS een beperking hebben en onder het VN-verdrag Handicap vallen. Dat betekent dat mensen met EHS volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving.
Het College is nationaal toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het recht op gezondheid en het recht om mee te kunnen doen in de maatschappij is een belangrijk mensenrecht. Het College bekijkt als toezichthouder onder andere of wetten en beleid voldoen aan de normen van het VN-verdrag handicap; welke instanties betrokken zijn bij de uitvoering van het verdrag en hoe zij deze taak uitvoeren, zie https://stichtingehs.nl/nieuwsberichten/reactie-college-voor-de-rechten-van-de-mens-na-registratie-melding-discriminatie-wegens-ehs/.

Colleg Rechten Mens in Actie 2

Bron: ANP 21 mrt 2017

Het College toetst in zijn oordelenpraktijk aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Het heeft eerder geoordeeld in twee zaken van electrogevoeligheid, waarbij dit als een handicap of chronische ziekte is geclassificeerd.

Uw melding is van belang
Het College heeft begin dit jaar een gesprek gevoerd met Stichting EHS over de belemmeringen die mensen met EHS ervaren in de samenleving. In dat gesprek en de correspondentie daarna hebben we aangegeven dat het College het belangrijk vindt om meldingen en/of klachten te ontvangen van mensen met EHS. Daarom is uw melding van belang. Alle meldingen die het College ontvangt, worden anoniem geregistreerd zodat meer inzicht ontstaat in de situaties waarin mensen problemen ervaren. Deze informatie neemt het College mee in onder andere contacten met (overheids-)instanties.