logo emvmeting nu

2 soorten regelgeving

Regelgeving te maken hebbende met de stralingsbelasting, komt voorral van lagere- (zoals gemeenten) en hogere overheden. Ook is inmiddels veel buitenlandse wet- en regelgeving op dit gebied. Regelgeving wordt vaak voorafgegaan of gevolgd door beleid.

In Nederland wordt de wetgeving op het gebied van straling grotendeels bepaald door het Ministerie van Economische Zaken. Als belangrijkrijk uitvoerend orgaan hiervan, functioneert het Agentschap Telecom, waarvan weer onderdeel uitmaken het Antennebureau en het Antenneregister.

Overige regelgeving wordt vaak afgeleid van wetgeving zoals gemeentelijke verordeningen, circulaires, richtlijnen, bestemmingsplannen maar ook beleid. Om een en ander te scheiden, komt beleid in dit gedeelte aan de orde.