logo emvmeting nu

De Stichting EHS is benaderd door het Early Warning Team van RWS, in verband met de ontwikkeling van 5G.
Het Early Warning Team is permanent alert op ontwikkelingen in de maatschappij, en op de mogelijke impact daarvan op de taken van RWS. Met strategische verkenningen streeft RWS ernaar ‘early warning’ signalen tijdig waar te nemen om zo de koers daarop bijtijds aan te kunnen passen.
De stichting is uitgenodigd om de problematiek van 5G en elektrostress toe te lichten in het kader van deze early warnings.In een persoonlijk gesprek is RWS geïnformeerd over EHS, de gezondheidseffecten van elektro magnetische straling meer in het algemeen en haar visie op de komende ontwikkelingen als 5G, IoT, zelfrijdende auto’s en draadloos opladen.

Vervolgens is de voorzitter van de stichting geïnterviewd voor het trenddossier de ‘Lichtkogel’. De Lichtkogel is een platform dat door Rijkswaterstaat en haar partners gebruikt wordt om van gedachten te wisselen over nieuwe trends en ontwikkelingen, en over de consequenties daarvan voor hun organisaties.Naar RWS is aangegeven, dat de stichting van mening is dat de overheid het voorzorgprincipe dient te hanteren. Dit met name voor het nieuwe 5G. 5G heeft een veel sterker frequentieveld dan 4G. Vanwege het korte bereik van die frequentie, moet er een dicht netwerk van kleine zenders komen. Naar verwachting krijgen mensen hier nieuwe klachten van, zoals effecten op de huid. Hier dient eerst onderzoek naar gedaan te worden.